Úvod
Řešitelé projektu
Patinující ocel
Publikace
Modely predikce
Dokumenty

Výpočet korozního indexu oceli

 

Ze statistického hodnocení dlouhodobých atmosférických korozních zkoušek různých typů nízkolegovaných konstrukčních ocelí byl definován tzv. korozní index jako hodnota vyjadřující korozní odolnost konstrukční oceli ve srovnání s jinou konstrukční ocelí pro expozice v běžných atmosférických prostředích bez specifického znečištění. Vyšší hodnota indexu znamená vyšší korozní odolnost oceli, ale hodnota korozního indexu nemá žádnou spojitost s korozními úbytky. Metodika výpočtu korozního indexu je uvedena v ASTM G 101 Standard Guide for Estimating the Atmospheric Corrosion Resistance of Low-Alloy Steels

Výpočet korozního indexu oceli

Složení oceli

PrvekObsah prvku v oceli (hm. %)
Uhlík (C) %
Mangan (Mn) %
Fosfor (P) %
Síra (S) %
Křemík (Si) %
Nikl (Ni) %
Chrom (Cr) %
Měď (Cu) %
Hliník (Al) %
Vanad (V) %
Kobalt (Co) %
Arsen (As) %
Molybden (Mb) %
Cín (Sn) %
Wolfram (W) %