Úvod
Řešitelé projektu
Patinující ocel
Publikace
Modely predikce
Dokumenty

Výpočet dlouhodobého korozního úbytku

V normě ČSN ISO 9224 je uvedena rovnice pro odvození dlouhodobých korozních úbytků patinujících ocelí vycházející z korozního úbytku po prvém roce expozice (stanoveném expozicí standardních vzorků nebo vypočteném).

Technická norma ČSN ISO 9224 je v revizi, revidovaná verze uvádějící tuto rovnici bude přijata v r. 2011

 

Výpočet dlouhodobého korozního úbytku pro přímo smáčené plochy

Typ oceli:
Korozní úbytek patinující oceli:
(po prvním roce expozice)
µm
Doba expozice: roky