Úvod
Řešitelé projektu
Patinující ocel
Publikace
Modely predikce
Dokumenty

Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití po ocelové konstrukce

Výzkumný projekt MPO ČR FT-TA5/076 (program TANDEM)

 

Cílem projektu je analýza stavu stávajících ocelových konstrukcí dlouhodobě exponovaných v různém prostředí ČR a vyhodnocení specifických projevů korozního namáhání v místech, která mohou ovlivnit životnost konstrukce, mikroklimatických parametrů typických ocelových konstrukcí a příčin vzniku vad a poruch. Dále bude analyzována tvorba ochranné vrstvy patiny, počáteční korozní rychlost a další charakteristiky patinujících ocelí z hlediska výrazně změněných podmínek atmosférického prostředí v ČR a v Evropě obecně. Výstupem projektu budou podklady pro aktualizaci technických norem, tvorbu softwaru a map pro predikci životnosti patinujících ocelí pro nové i stávající konstrukcí.

 

Aktualiata : Zveme Vás srdečně na seminář k výsledkům výzkumného projektu MPO - FT-TA5/076 konaný dne 23.11. 2010 v Aule VŠB – TU Ostrava

Pozvánka ve formátu PDF je ke stažení ZDE